Telefonszámunk:  06 70 - 311 - 6670

Ezüstsugár Időskoruak Gondozóháza

Az ezüstszivárvány humán egészségügyi, szociális és szolgáltató kft. - közel tíz éves egészségügyi szolgáltatása mellett- 2017. második felében szociális ellátással bővítette tevékenységét, az ezüstsugár időskorúak gondozóháza intézményében.

Intézményünk komplex szolgáltatást kínál a nyugdíjas polgárok szociális biztonságának, testi-lelki-szellemi egészségének megőrzésére.

A bentlakásos otthonban 12 idős, beteg ember teljes körű gondozását, ápolását és egészségügyi ellátását biztosítjuk.

A feladat biztonságos, tisztességes ellátását a szakdolgozók szakmai felkészültsége, szocális és egészségügyi szakképesítése, emberszeretete, szakmai alázata biztosítja.

Az intézményben kulturált, családias környezetben fogadjuk a gondozásra, ápolásra szoruló idős embereket.

A teljesen felújított, igényes, akadálymentesített épülethez parkosított kert és nyitott és zárt terasz tartozik, kerti bútorokkal és díszekkel berendezve, amelyek a lakók kényelmét, nyugalmát biztosítják.

„És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet! Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat,a fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát,egy emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, minden napszakban, minden pillanatban! Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.”

Márai Sándor „Ajándék” című verse.

Ezüstsugár gondozóház céljai és feladatai

Azoknak a nyugdíjkorhatárt és 18. életévét betöltött személyeknek a gondozását, ápolását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést már nem igényel, de állapotuk miatt önellátási képességük átmenetileg, vagy tartósan csökkent vagy hiányzik, akik betegségből adódó állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem képeses, otthoni ellátásuk családi segítséggel sem oldható meg.

Gondozási tevékenység - önálló életvitelre átmenetileg, vagy tartósan alkalmatlan gondozottjainknál:

Öltöztetés, ágyazás, fürdetés, élelmezés, gyógyszerek bevétele, takarítás és minden egyéb, ami az életviteli komfort érzés megteremtéséhez szükséges gondozási szinten, folyamatos, 24 órás ellátási formában.

Egészségügyi ellátás – háziorvosi, szakorvosi ellátás

Tekintettel arra, hogy gondozottjaink átlagos életkora az utóbbi években tartósan 70-80 év körül van, az egészségügyi ellátás szükségessége erősen felértékelődött. A halmozottan megjelenő geriátriai, keringési és mozgásrendszert érintő kóros állapotok miatt, szinte minden gondozottunk napi orvosi és egészségügyi ellátást igényel. Az alapellátási feladatokat szakképzet ápolónők a háziorvos irányításával, segítségével látják el. Amennyiben szükséges, kórházi és konziliárusi kapcsolat szükséges, a gondozottakat szakellátáshoz irányítjuk.

Minden szükséges gyógyszert a szakorvosi javaslatok és receptek alapján, az intézmény szerez be saját költségén.

Munkatársaink

Forduljon hozzájuk bizalommal

DR. HUSZKA MARIANNA

intézetvezető

mentálhigiénikus

NAGYNÉ MARIKA

szociális gondozó

ápoló

SOMOGYINÉ ERIKA

szociális gondozó

ápoló

HALÁSZ ANIKÓ

szociális gondozó

ápoló

TÓTH LEVENTE

ápoló

ŐRI IBOLYA

szakápoló

BEDÉNÉ JULIKA

technikai munkatárs

Ellátottak köre

A szociális ellátás kiterjed a magyar állampolgárokra, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. Az ellátás igénybevétele önkéntes.

A személyes gondoskodást nyújtó átmeneti intézményi szolgáltatást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére.

Kik vehetik igénybe az Ezüstsugár Gondozóház szolgáltatását?

Olyan nyugdíjas korú emberek,

- akik átmenetileg nehéz élethelyzetbe kerülnek, de az egészségi állapotuk, illetve szociális körülményeik pozitív változásával ismét képessé válhatnak az önálló életvitelre saját otthonukban, vagy idősek otthonában való elhelyezésre várnak,

- azok az egyedül élő személyek, akiknek nehézséget okoz önmaguk ellátása, de kórházi gyógykezelést nem igényelnek és akiknek nincs, vagy távol van a hozzátartozója,

- azok az idős emberek, akik hozzátartozóikkal együtt élnek, de átmeneti időre a gondozó személyek betegsége, vagy családi események miatt segítséget igényelnek.

Gondozóházunkba olyan 18. életévét betöltött személy is bekerülhet, aki betegségéből adódó állapota miatt önmagáról gondoskodni nem képes.

A bekerülés feltétele, időtartama

A Gondozóház igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás a gondozási megállapodásban foglaltak szerint történik. A gondozási megállapodás 2 hét próbaidővel kezdődik, és 1 év időtartamig terjedhet.

Az intézményi jogviszony kérelem alapján, a gondozási szerződés megkötésével jön létre. Az intézményi jogviszony - a szerződési feltételeknek megfelelően - felmondással megszüntethető

Térítési díj:

Az ellátásban részesülő idős ember a személyes gondoskodásért térítési díjat fizet, melynek összegéről a fenntartó, az Ezüstszivárvány Kft., valamint az intézmény vezetője dönt.

Elérhetőségeink

Kérdése van? Keressen bennünket.
cim